Te Kawa o Tainui

He aha te tikanga o te tau utuutu? (tū mai, tū atu)

He kawa i tuku iho nō Tainui me Te Arawa. Ko te pāeke kei ērā atu rohe o te motu.


What is the custom of tau utuutu?

This is a custom of Tainui and Te Arawa stipulated by our tūpuna eons ago to identify our culture. Pāeke is the custom of all the other regions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search