Kua Tae ki te Wā

 
Āwhea ka ahei te tane ki te whaikōrero, ā te wahine ki te karanga?

E ai ki ō mātou koeke, kia hinga rā anō tō matua katahi te tamaiti ka ahei.

Engari i tēnei wā kua whakangāwaritia nā te mea kua pakihikihi, kua angiangi ngā paepae tapu me ngā marae.

Mā te tuakana anō hoki te mana kōrero, mana karanga i te tuatahi.

Nā ōu mātou koeke anō te kōrero me timata te tangata mai I muri ā tōna wā ka tae ki mua.

 

When is a male able to whaikōrero and a female able to karanga?

According to our elders, only when your parent has passed away are you traditionally permitted to speak or karanga.

This rule has laxed over time because there are too few people as it is on the paepae tapu and the marae.

Traditionally the eldest son or daughter are to fulfil these roles first.

According to our elders again a person’s job is at the back first and given time their turn will come to be at the front.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search