Te Takotoranga Kōrero

Nā te takotoranga a ngā pātai te pukapuka ne i hangaia. He timatanga noa iho tënei kohikohinga.

Kua whati te whakaaro me te wairua Māori i te whakapākehā o ngā kupu hēoi anō he paku whakaata noa iho ngā kōrero Pākehā hei whakamārama ki a mātou e ako tonu ana i tō tātou reo Rangatira.

Kei ngā tāngata o te Marae o Maungatautari te mana kaitiaki o ngā kōrero nei. He taonga tuku iho mai ki a mātou.

The Formatting of Information

The presentation of this information is based on the questions posed to the kaumātua. This booklet is only the beginning of such information.

The conceptual and spiritual richness portrayed in Māori language is lost when translated into English. The attempt to translate into English is only a small insight for those of us still learning our Mäori language.

The copyright of all information belongs to the people of Maungatautari marae. This precious information has been passed down to us from our ancestors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search