Te Urunga o Te Waka Tūpāpaku ki Roto i Te Wharenui

He aha te take ka uru te kāwhena ki roto i te wharenui mā te kuaha; kāore mā
te matapihi?

I te whērā tēnei mahi mai rā anō.

Why is the tupapaku taken into the wharenui through the door and not the window?

This has always been done as far as Maungatautari marae is concerned.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search