Waiata

He aha i tautokohia ai te whaikōrero i te waiata?

Hei kīnaki i ngā mihi, i ngā roimata, i ngā kōrero i maringi i te pae tapu.

Why is a whaikōrero supported by a waiata?

To be a relish for the mihi, the tears shed, and the words expressed by the speakers.Ka tū ngā tāngata ki whea i te wā ka waiata?

Ki te taha o te whare tupuna.Mehemea he rōpū hei tautoko ka tū te kaikōrero i tō rātou taha. Kore e taea e te wahine te tū i mua i ngā tāne waiata ai.

Where do the people stand to support the speaker when they waiata?

Beside the wharenui. If a group stands to support the speaker stands beside them. Women are not permitted to stand in front of the men to waiata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search